Wat is een therapeutische gemeenschap? PDF Afdrukken

Een therapeutische gemeenschap biedt een langdurige residentiële behandeling

Wie zich aanmeldt voor een opname in een therapeutische gemeenschap ervaart problemen op haast alle levensdomeinen. Er is op de eerste plaats de verslaving, die sedert jaren een probleem vormt (zeker voor de buitenwereld, die zich in de meeste gevallen al veel langer bewust is van de moeilijke situatie) en waarvan de betrokkene eindelijk zelf moet toegeven dat het zo niet verder kan. Er zijn daarnaast de problemen op andere levensdomeinen: schulden, spaaklopende relaties, conflicten met familie, gedrags- en emotionele problemen, dakloosheid, justitiële problemen, gezondheidsproblemen, … Het betreft een zodanig kluwen van problemen dat vaak niet meer te achterhalen valt wat oorzaak en gevolg van de verslaving is.

 

Om deze veelheid van problemen grondig te kunnen aanpakken is:

- een langdurige behandeling nodig (een grondige veranderingsgerichte aanpak vraagt tijd!)

- een residentiële behandeling nodig (het lukt gewoon niet meer om deze problemen met een ambulante begeleiding de baas te kunnen)

Een behandeling in een therapeutische gemeenschap is in principe een vrijwillige behandeling

Een opname in een therapeutische gemeenschap gebeurt in principe op vrijwillige basis. De realiteit is vaak dat de diverse problemen een zodanige omvang gekregen hebben dat er als het ware geen andere keuze meer is.

Het gebeurt dat de rechter een behandeling in een therapeutische gemeenschap als maatregel, als voorwaarde oplegt. De therapeutische gemeenschap krijgt hierdoor geen bewakings- of bewaringsopdracht. Ze engageert zich wel om met dit gegeven van een gedwongen opname aan de slag te gaan.

Wat ook de aanleiding tot een opname is, altijd komt het er op aan om – telkens opnieuw – te werken aan de persoonlijke motivatie van de bewoner in kwestie om een veranderingsproces op gang te brengen en de verworven verandering te consolideren.

Een therapeutische gemeenschap is een drugvrije gemeenschap

Er is niet enkel afstand van het drugmilieu nodig. Om echte verandering mogelijk te maken bieden we de bewoners een veilige, drugvrije setting aan. De afspraak is zeer duidelijk: gebruik van drugs, alcohol en (niet voorgeschreven medicatie) kan niet en is reden tot uitsluiting. Een combinatie van duidelijke regels, onaangekondigde, verplichte urine- en alcoholcontroles en een systeem van sociale controle dragen bij tot deze veilige context.

Ook ten aanzien van het gebruik van alle vormen van geweld wordt streng opgetreden. Een behandeling maakt enkel kans in een veilige context.

Een therapeutische gemeenschap is een zelfhulpgroep van lotgenoten

Een therapeutische gemeenschap werkt vanuit de overtuiging dat de verslaafde niet alleen zélf verantwoordelijk is voor zijn eigen herstel en verandering maar ook in staat is om deze zélf te bewerkstelligen. De nadruk in de TG ligt daarom op de zelfhulp en wederzijdse hulp binnen een groep van lotgenoten.

Drie elementen kunnen hem/haar daarbij helpen:

- een groep van lotgenoten, die elkaar dag aan dag een spiegel bieden

- een duidelijk kader, waarvan structuur, waarden en normen, confrontatie en ondersteuning de dragende elementen zijn

- een multidisciplinair team, dat enerzijds het kader bewaakt en anderzijds waar nodig specialistische input (psychotherapie / vaardigheidstraining / pedagogische behandelstrategieën) voorziet

<-->