Ambulant Kessel-Lo PDF Afdrukken

De Spiegel biedt binnen het kader van haar conventie met het RIZIV nu ook de mogelijkheid tot ambulante begeleidingen in haar vestiging in Kessel-Lo.

Het zijn multidisciplinaire begeleidingen bij drugsverslaving. De begeleiding is veranderingsgericht en vertrekt vanuit een bereidheid om het gebruik onder controle te krijgen, men hoeft nog niet gestopt te zijn. De begeleiding vertrekt bij voorkeur met een intensieve behandelperiode: 2 gesprekken van een uur per week. Ze kan over een langere tijd voort lopen naargelang de behoefte van de cliënt. Ouders of partner worden bij de begeleiding betrokken.

Het therapie-aanbod in Kessel-lo wordt verzorgd door een ervaren psycholoog die beroep kan doen op de arts en de psychiater, de gezinstherapeute en de maatschappelijk werker van de residentiële afdelingen.

De begeleidingen gebeuren in het kader van een RIZIV overeenkomst onder voorbehoud van goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit, wat veronderstelt dat de cliënt gerechtigde is voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging. We werken met het derde betalende systeem zodat de cliënt slechts een remgeld betaalt van 1,73€ per gesprek.

We beperken ons tot cliënten met een verslavings geschiedenis aan illegale drugs. We kunnen hier niet met vervangmedicatie werken in het geval van opiaatafhankelijkheid. We kunnen daarbij wel de psychosociale begeleiding doen.

 

Afspraken kunnen tijdens kantooruren telefonisch worden gemaakt op het algemeen nummer van de spiegel in Kessel-Lo 016 461018. De gesprekken vinden plaats op dinsdag tussen 10 en 20u en op donderdag tussen 9 en 17u.